Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (κότσι)

Η βλαισότητα του μεγάλου δακτύλου αποτελεί σύνθετη παραμόρφωση του ποδιού. Το μεγάλο δάκτυλο αποκλίνει προς τα έξω ενώ το πρώτο μετατάρσιο φέρεται προς τα έσω και η κεφαλή προβάλει χαρακτηριστικά (κότσι). Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες και στο 70% των περιπτώσεων υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου επηρεάζει και τις υπόλοιπες δομές, δηλαδή τα οστά του μεταταρσίου, τα δάκτυλα και τα μαλακά μόρια.

Το κύριο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος και η δυσκολία βάδισης. Σε περίπτωση πίεσης των δακτυλικών νεύρων αναπτύσσονται αιμωδίες. Συχνά, υπάρχει ερυθρότητα, θερμότητα και ευαισθησία στην πίεση στα μαλακά μόρια επί τα εντός του μεγάλου δακτύλου λόγω φλεγμονής του θυλάκου.

Η κλινική εκτίμηση από τον ορθοπαιδικό και ο απλός απεικονιστικός έλεγχος συνήθως αρκούν. Η τακτική περιποίηση των ποδιών, η χρήση κατάλληλων υποδημάτων και ειδικών ναρθήκων μπορεί να μετριάσει σημαντικά τα συμπτώματα. Επί εμμονής των συμπτωμάτων ή επιδείνωσης της παραμόρφωσης, τότε είναι αναγκαία η χειρουργική διόρθωση της παραμόρφωσης. Λόγω της πολυπλοκότητας της παραμόρφωσης χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής για μείωση της πιθανότητας υποτροπής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ