Σπονδυλική Στήλη (ΣΣ)

 • Μικροδισκεκτομή
 • Αποσυμπίεση (οσφυϊκής μοίρας & αυχένα)
 • Σπονδυλοδεσία ΣΣ
 • Διόρθωση παραμορφώσεων σε ενήλικες & παιδιά
 • Αποκατάσταση καταγμάτων
 • Σπονδυλοπλαστική / Κυφοπλαστική
 • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές-MIS, Navigation & ρομποτική χειρουργική ΣΣ
 • Εγχύσεις ΣΣ & ιερολαγονίων αρθρώσεων
 • Δισκοπλαστική

Μεγάλες Αρθρώσεις - Λοιμώξεις Μυοσκελετικού

 • Αρθροπλαστική ισχίου & αναθεώρηση (Κλασσική - MIS - Ρομποτική)
 • Αρθροπλαστική γόνατος & αναθεώρηση (Κλασσική - MIS - Ρομποτική)
 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων
 • Καθυστερημένη πώρωση καταγμάτων / Ψευδαρθρώσεις

Αθλητικές Κακώσεις

 • Ρήξη μηνίσκου (αρθροσκόπηση)
 • Αποκατάσταση ρήξεως πρόσθιου & οπίσθιου χιαστού
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου
 • Ενδαρθρικές εγχύσεις