Εκτινασσόμενος δάκτυλος και αντίχειρας

Είναι μία κατάσταση που επηρεάζει έναν ή περισσότερους από τους καμπτήρες τένοντες του χεριού, καθιστώντας δύσκολη την κάμψη του δακτύλου ή του αντίχειρα. Ονομάζεται και αλλιώς «στενωτική τενοντοελυτρίτιδα». Συνήθως επηρεάζει τον παράμεσο και τον αντίχειρα, αλλά μπορεί να εμφανισθεί και στα υπόλοιπα δάκτυλα. Είναι αποτέλεσμα φλεγμονής του ελύτρου των καμπτήρων. Η αιτιολογία δεν είναι πλήρως κατανοητή, υπάρχουν όμως παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της.

Μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω:
● Φύλο: πιο συχνά στις γυναίκες
● Επαγγέλματα και δραστηριότητες που απαιτούν επαναλαμβανόμενη χρήση του χεριού
● Μετά από χειρουργείο στον καρπιαίο σωλήνα
● Άλλες παθήσεις: ρευματοειδής αρθρίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης

Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος, ευαισθησία, δυσκαμψία, και η ύπαρξη ψηλαφητού οζιδίου στην παλάμη του χεριού. Η διάγνωση είναι κλινική, γίνεται από τον ορθοπαιδικό και συνήθως δεν χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος. Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται από το στάδιο της πάθησης και τη διάρκειά της.

Σε ήπιες καταστάσεις η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
● Ανάπαυση
● Αναλγησία
● Τοπικές εγχύσεις
● Χρήση ειδικών ναρθήκων
● Κινησιοθεραπεία

Σε προχωρημένες καταστάσεις ή όπου η συντηρητική προσέγγιση δεν αποδίδει προκρίνεται η χειρουργική διάνοιξη και απελευθέρωση των τενόντων για οριστική απαλλαγή από τα συμπτώματα και πρόληψη της μόνιμης δυσκαμψίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ