Σπονδυλόλυση/ Σπονδυλολίσθηση

Η λύση της συνέχειας των οστών στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) χωρίς παρεκτόπιση ονομάζεται σπονδυλόλυση. Σε περίπτωση που υπάρχει μετατόπιση ενός σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο σπόνδυλο αυτό ονομάζεται σπονδυλολίσθηση. Είναι η κύρια περίπτωση αστάθειας στη μέση και συναντάται πιο συχνά στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ) σε εφήβους και νέους ενήλικες.

Οι περισσότεροι ασθενείς ζουν φυσιολογικά χωρίς συμπτώματα. Όταν όμως αυτά εμφανιστούν, περιλαμβάνουν:
● Πόνο στη μέση
● Δυσκαμψία
● «Σφιχτούς» οπίσθιους μηριαίους
● Πόνο στο κάτω άκρο με συνοδό νευρολογική σημειολογία)

Για την αξιολόγηση της κατάστασης είναι απαραίτητη η διενέργεια του κατάλληλου απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία). Η συντηρητική προσέγγιση περιλαμβάνει:
● Συνδυασμό αναλγητικών
● Φυσιοθεραπεία
● Χρήση κηδεμόνα
● Μυϊκή ενδυνάμωση του κορμού
● Θεραπευτικές εγχύσεις

Σε περίπτωση εμμονής ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων επιλέγεται η κατάλληλη χειρουργική μέθοδος για αποκατάσταση του προβλήματος: η σπονδυλοδεσία με ταυτόχρονη διόρθωση της παρεκτόπισης ή η επιδιόρθωση της λύσης στα οπίσθια στοιχεία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ